THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG DÙNG DI CHUYỂN THÙNG SƠN

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG DÙNG DI CHUYỂN, NÂNG HẠ THÙNG SƠN Thùng sơn hay xô sơn có kích thước khác nhau từ 20 đến 25 lít, dạng hình trụ có quay xách bằng vòng kim loại hoặc có sẵn trên thân Trong nhà máy sản xuất, các thùng sơn sau khi được chiết sẽ […]

Call Now Button